facebook

twitter

www.polskaszkolakirkcaldy.org

Zapisy i klasy

Obecnie zajęcia w Polskiej Szkole Sobotniej  zorganizowane są w pięciu zespołach klasowych i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:

  • Grupa I (3-4 lata) - Anna Skraba
  • Grupa II (4-5 lat) - Mariola Sztwiertnia
  • Grupa III (6-7 lat) - Katarzyna Podlesiecka
  • Grupa IV(7-9 lat) - Aneta Piekarz
  • Grupa V (9-12 lat) - Beata Świerczyńska

 

Zajęcia z religii i przygotowania do Sakramentów Świętych (I Komunia Święta i Bierzmowanie) Mariusz Szewczyk

Nowi uczniowie przyjmowani są na podstawie podania wypełnionego przez rodziców lub opiekunów dziecka i pisemnego potwierdzenia przez dyrektora szkoły. W razie braku miejsc w danej klasie, nazwisko dziecka zostanie dodane do listy oczekujących.

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach:

  • 11.00 - 11.45
  • 12.00 - 12.45
  • 13.00 - 13.45