Kadra

Katarzyna Adamiak

Katarzyna jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą I grupy.

Absolwent college w Chichester o kierunku – praca z dziećmi i młodzieżą - po którym otrzymała tytuł – nauczyciel wychowania przedszkolnego 2010/2017 podjęła pracę w państwowym przedszkolu w Chichester, gdzie opiekowała sie dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 5 lat 2017/2021 pracowała przez agencję pracy i jej głównym obowiązkiem było zastępowanie nauczycieli w trakcie ich nieobecności.

2020/2022 objęła stanowisko lidera w przedszkolu w Dollar w grupie wiekowej od 3 do 5 lat. Pełniąc ta rolę odpowiedzialna była za codzienne prowadzenie i nadzorownie zajęć, kreowaniem stymulującego środowiska do nauki i zabawy odpowiadającej  indywidualnym potrzebom dzieci.

W chwili obecnej pracuje jako wsparcie nauczyciela w szkole dla dzieci po traumatycznych przejściach.


 

Monika Gołombek

Monika jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą II grupy.

Nauczyciel, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Abertay gdzie studiowała nauki społeczne o specjalności psychologia i socjologia oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli na uniwersytecie Dundee.

Absolwentka wyższej szkoły w Arbroath o kierunku resocjalizacji. Podczas studiów Monika odbyła kilkuletnie praktyki pedagogiczne na wszystkich poziomach szkolnictwa. 

Dodatkowo Monika pracowała jako wolontariuszka w liceum gdzie promowała wyższą edukacje i prowadziła zajęcia dla młodzieży z różnych środowisk społecznych. 

Aktualnie Monika pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej, gdzie również miała okazję szkolić nowych nauczycieli. 

Praca z dziećmi to jej pasja. Każdy dzień z dziećmi jest jedyny i niepowtarzalny. Monika uwielbia zaraźliwa energię która motywuje ja do działania i dalszego rozwoju w swojej karierze.


 

Marzena Dobrzyńska

Marzena jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą III grupy.

Ukończenie Zespołu Szkół Ekonomicznych Rachunkowość Finanse, Studia w Kielcach na Uniwersytecie Imienia Jana Kochanowskiego kierunek: Kurator sądowy, pedagog szkolny oraz opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi. Pełne PVG pozwalające na pracę z dziećmi w UK.

Kurs: Motywowanie uczniów do nauki 2022 rok. Moim celem jest motywowanie dzieci do nauki języka ojczystego oraz kultury naszego kraju, prawidłowe wymawianie słów. Nauka z dziećmi sprawia mi przyjemność, stawiam na wysoki poziom wiedzy, motywuję i rozwijam skrzydła by dziecko nabrało pewności siebie. Prowadzę również klub śniadaniowy w Lumphinnanse Primary School mam pod opieką 12 dzieci.


 

Aneta Piekarz

Aneta jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą IV grupy.

Nauczyciel Absolwentka studiów magisterskich o kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją oraz studiów magisterskich o kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podypolomowe technologia informacyjna dla nauczycieli. W Polsce pracowała w zawodzie przez 10 lat jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum, jako nauczyciel rewalidacyjno- wychowawczy z uczniami z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością, prowadziła zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w gimnazjum i liceum oraz była pedagogiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Aneta ukończyła szereg kursów, m.in kurs nauki czytania metodą sylabową 18 struktur wyrazowych i uczyła tą metodą czytać dzieci w przedszkolu, kursy " Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach", Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,Specjalista do spraw mediacji w szkole/ placówce oświatowej.

Aneta zajmowała się przez dwa lata również prowadzeniem interaktywnych zajęć terenowych o tematyce przyrodniczo – ekologicznej z dziećmi kl. I-III szkół podstawowych. Obecnie Aneta prowadzi blog Mamoterapia, gdzie dzieli się swoją wiedzą i praktyką z zainteresowanymi osobami oraz pomaga dzieciom z zaburzeniami i problemami.

Jej pasją jest jej zawód oraz dzieci.


 

Beata Świerczyńska

Beata jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą V grupy.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku nauczycielskim matematyka z informatyką. Przed przyjazdem do Szkocji przez 8 lat pracowałam jako nauczyciel matematyki na wszystkich poziomach szkolnictwa. Po ukończeniu kursu z zakresu oligofrenopedagogiki przez dwa lata pracowałam w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym jako nauczyciel matematyki oraz wychowawca świetlicy.

Ponadto jako wolontariuszka pracowałam w świetlicy środowiskowej, gdzie pomagałam w organizacji zajęć i odrabianiu lekcji dzieciom i młodzieży z różnych środowisk społecznych.


 

Bożena Baranowska - nauczyciel wspierający

Katarzyna Szafarz - nauczyciel wspierający

Aleksandra Kliczykowska - nauczyciel wspierający