facebook

twitter

www.polskaszkolakirkcaldy.org

Kadra

Anna Skarba

Ania jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą I grupy.

Jest absolwentką studiów magisterskich, ukończonych z wyróżnieniem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalności historia z pedagogiką i archiwistyką. Podczas studiów Anna odbyła praktyki pedagogiczne na wszystkich poziomach szkolnictwa. Ponadto Anna pracowała jako wolontariuszka w świetlicy środowiskowej gdzie zajmowała sie dziećmi z rożnych środowisk społecznych organizując dla nich zajęcia, pomagając w lekcjach i przygotowując okolicznościowe akademie.

Swój zawód Ania wykonuje z pasją, zaangażowaniem i zamiłowaniem. Rzetelnie realizuje swój autorski program pracy. Ania wierzy, że w najmłodszej grupie uda sie jej zapoczątkować wychowanie i edukację dzieci, które z pasją będą odkrywać świat oraz zdobywać przyjaciół w duchu polskiego języka i tradycji


 

Mariola Sztwiertnia

Mariola jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą II grupy.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Dundee (na kierunku Psychologii) oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej (na kierunku marketing i zarzadzanie). Studia psychologii pozwoliły mi zdobyć wiedze na temat zachowania człowieka oraz mechanizmów które je wywołują, oraz wpływu zjawisk psychicznych na interakcje z drugim człowiekiem i otaczającym go środowiskiem. Moim największym zainteresowaniem podczas studiów była psychologia rozwoju dziecka oraz psychologia edukacyjna. Wiedza zdobyta w tych dziedzinach stała się bodźcem dalszego doszkalania w kierunku edukacji wczesnoszkolnej. Poza czynnym udziałem i obserwacja rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia, odbyłam wolontariat jako nauczyciel wspomagający w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi. To nauczyło mnie reakcji oraz stosowania adekwatnej taktyki nauczania w zależności od sytuacji.

Dodatkowo odbyłam szkolenie - dysleksja kontra „dyslekcja”, ukończyłam kurs terapii poznawczo-behawioralnej oraz brałam udział w tworzeniu przewodnika promującego wsparcie dla wrażliwych dzieci i młodzieży podczas pandemii. Dodatkowa wiedza i praktyka wzmocniła moje przekonanie i chęć pracy z dziećmi oraz dały mi dodatkowe narzędzia pomocne które mogę wykorzystać w pracy z dziećmi.

W pracy z młodszymi dziecmi stawiam na edukacje oraz rozwój indywidualny dziecka poprzez zabawę i naukę z wprowadzeniem elementów wiedzy o Polsce. Równie ważnym aspektem jest wyksztalcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata. Chce aby dzieci od najmłodszych lat zdobywały nie tylko zasoby wiadomości lecz aby wykształciły w sobie pasje i chęć do dalszego poznawania i kształtowania ducha polskiej kultury i tradycji.


 

Katarzyna Podlesiecka

Katarzyna jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą III grupy.

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej o Specjalności: „Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją”. Studia umożliwiły jej poznanie teorii ogólnopedagogicznej, wzbogaconej treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki. Zdobywając wiedzę z zakresu metod badań pedagogicznych, diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej jest przygotowana do wykorzystania jej podczas rozpoznawania potrzeb i sytuacji podopiecznych, a także do planowania i realizowania działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym, pomocowym, wychowawczym, a także resocjalizacyjnym.

Nadobowiązkowo, wielokrotna wolontariuszka w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz animatorka zajęć artystycznych w firmie organizującej przyjęcia urodzinowe dla dzieci. Pracuje z dziećmi zgodnie z etyką i przekonaniami ukierunkowanymi przez Janusza Korczaka:

  • „Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…“
  • „Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.“
  • „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.“

 

Aneta Piekarz

Aneta jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą IV grupy.

Nauczyciel Absolwentka studiów magisterskich o kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją oraz studiów magisterskich o kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podypolomowe technologia informacyjna dla nauczycieli. W Polsce pracowała w zawodzie przez 10 lat jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum, jako nauczyciel rewalidacyjno- wychowawczy z uczniami z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością, prowadziła zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w gimnazjum i liceum oraz była pedagogiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Aneta ukończyła szereg kursów, m.in kurs nauki czytania metodą sylabową 18 struktur wyrazowych i uczyła tą metodą czytać dzieci w przedszkolu, kursy " Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach", Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,Specjalista do spraw mediacji w szkole/ placówce oświatowej.

Aneta zajmowała się przez dwa lata również prowadzeniem interaktywnych zajęć terenowych o tematyce przyrodniczo – ekologicznej z dziećmi kl. I-III szkół podstawowych. Obecnie Aneta prowadzi blog Mamoterapia, gdzie dzieli się swoją wiedzą i praktyką z zainteresowanymi osobami oraz pomaga dzieciom z zaburzeniami i problemami.

Jej pasją jest jej zawód oraz dzieci.


 

Beata Świerczyńska

Katarzyna jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą V grupy.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku nauczycielskim matematyka z informatyką. Przed przyjazdem do Szkocji przez 8 lat pracowałam jako nauczyciel matematyki na wszystkich poziomach szkolnictwa. Po ukończeniu kursu z zakresu oligofrenopedagogiki przez dwa lata pracowałam w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym jako nauczyciel matematyki oraz wychowawca świetlicy.

Ponadto jako wolontariuszka pracowałam w świetlicy środowiskowej, gdzie pomagałam w organizacji zajęć i odrabianiu lekcji dzieciom i młodzieży z różnych środowisk społecznych.


 

Aleksandra Trzcińska - nauczyciel wspierający

Jestem absolwentką Politechniki Gdańskiej  (kierunek Biotechnologia Molekularna) oraz  Napier University w Edynburgu (kierunek Nauki Biomedyczne). Praca badawcza na temat wpływu toksyn środowiskowych na rozwój i stan zdrowia dziecka była dla mnie bodźcem do dalszych studiów podyplomowych na kierunku Terapii Żywieniowej na Instytucie Optymalnego Żywienia w Londynie. Obecnie odbywam szkolenie oraz staż w roli nauczyciela wspomagającego i planujᶒ dalszą specjalizację w terapii zajęciowej.

W pracy z pięciolatkami oraz  sześciolatkami stawiam na holistyczne nauczanie oraz rozwój osobisty dziecka. Chcę aby takie podejście do edukacji na etapie wczesnoszkolnym zainicjowało w dziecku pasję do nauki języka polskiego oraz kultury polskiej. Chcę wzbudzać w dzieciach ciekawość świata oraz tego co świat ma im do zaoferowania. Chcę aby nauka w Polskiej Szkole była przede wszystkim przygodą oraz świetną zabawᶏ.


Katarzyna Szafarz - nauczyciel wspierający


Aleksandra Kliczykowska - nauczyciel wspierający