Opłaty

 

Wpisowe za naukę nie jest pobierane.

Opłata za zajęcia w pięciu grupach wiekowych wynosi £30 miesięcznie za pierwsze dziecko i £25 za drugie i kolejne dziecko.

Opłata za lekcje religii i zajęcia z przygotowania do Sakramentów Świętych wynosi £1 za godzinę.

Wpłat można dokonywać u Pani Haliny.