Historia Klubu

Po zakończeniu II Wojny Światowej dziesiątki tysięcy Polaków pozostały na emigracji. Był to wyraz protestu przeciwko sytuacji zaistniałej w ojczyźnie i decyzja kontynuowania walki o Polskę Wolną i Niepodległą, zgodnie ze złożonym jeszcze w 1945 roku ślubowaniem: "Zespoleni z dążeniami całego narodu, tak w kraju, jak i na Obczyźnie, ślubujemy trwać nadal w walce o wolność Polski bez względu na warunki, w których nam przyjdzie żyć i działać". W tych trudnych dniach, które nie szczędziły żołnierzom - goryczy, a często i upokorzeń, prawdziwą ostoją kombatanckiej Polski poza Polską-w Wielkiej Brytanii-stało się powstałe w 1946 roku-Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, od 1947 roku wydzielone jako Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii.

Do celów działania SPK należało m. in.:

  1. W dziedzinie ideowo-politycznej: utrzymanie i realizowanie wśród emigracji i krajów osiedlenia idei Niepodległej i Wolnej Polski, obrona dobrego imienia Polski i Polaków, współpraca z organizacjami polskimi (od 1990 r. z Krajem) oraz z kombatantami innych narodów.
  2. W dziedzinie kultury: popieranie i prowadzenie działalności kulturalnej, oparte o tradycje narodowe i historyczne związki z kulturą chrześcijańską, popieranie polskiego szkolnictwa oraz działalności wydawniczej.
  3. W dziedzinie opieki społecznej: opieka nad starszymi osobami, pomoc inwalidom wojennym, opieka nad polskimi cmentarzami i pomnikami wojennymi.
  4. W dziedzinie gospodarczej - wypracowanie środków potrzebnych do realizowania celów statutowych SPK WB. SPK stało się największą niepodległościową organizacją kombatancką.

 

Naczelnym celem SPK w WB był powrót do Ojczyzny, ale prawdziwie wolnej i suwerennej. Sukcesy SPK w WB były i są zasługą wiernych członków Stowarzyszenia, którzy swą pracę i czas wkładali we współtworzenie polskiego życia społecznego z dala od Kraju.

Współcześnie, po odzyskaniu suwerenności przez Polskę SPK kontynuuje pracę organizacyjną, pracę, której celem jest pozostawienie dorobku pokoleń kombatanckich następcom - drugiemu i trzeciemu pokoleniu emigracji, aby z dala od Ojczyzny, na gościnnej ziemi brytyjskiej utrzymać tożsamość kulturową następnych pokoleń Polaków.

Miasto Kirkcaldy jest siedzibą Kola Nr 50 im. gen. S. Maczka od 1947 roku. Bennochy House, który zakupiono w 1953 roku do dziś stanowi siedzibę SPK w Kirkcaldy, w którym od dnia nabycia co roku organizowane są obchody świąt narodowych: 3 Maja, Święto Żołnierza i Święto Niepodległości, "Opłatek",  "Święcone", Święty Mikołaj dla dzieci i uroczystości dla emerytów.

PomnikPOMNIK KATYŃSKI
Odsłonięcie pomnika nastąpiło 13.08.1978.
W 1990 r. w podstawie pomnika położono urnę z ziemią z grobów katyńskich.