O szkole

W Polskiej Szkole Sobotniej im. Gen. Maczka w Kirkcaldy wierzymy, że oświata i szkolnictwo polonijne stanowią niezwykle ważny element życia i działalności Polaków na obczyźnie. Jest to sfera życia duchowego i kultury, która poza religią, najpełniej odzwierciedla narodową tożsamość oraz chęć podtrzymania znajomości języka polskiego, mowy ojczystej, tradycji narodowej, zwyczajów i obyczajów. Daje ona także podstawę do kulturowego wyróżniania się wśród innych grup etnicznych oraz ciągłość  kulturową. Celem Polskiej Szkoły Sobotniej jest nauka języka polskiego, a poprzez nią przybliżanie uczniom polskich tradycji, zapoznawanie z elementami polskiej historii i geografii. Chcemy, żeby uczniowie polubili naukę języka polskiego, żeby sobotnie zajęcia były dla nich ciekawym przeżyciem, a zdobyta wiedza została wykorzystana jak najlepiej w podróżach, w kontaktach z rodziną, z rówieśnikami, a także w przyszłym życiu zawodowym.

Polska Szkoła Sobotnia przy SPK w Kirkcaldy realizuje uzupełniający plan nauczania z zakresu szkoły podstawowej. Cele zajęć to opanowanie umiejętności czytania i pisania, przyswojenie podstawowych wiadomości o kraju ojczystym, historii, geografii i życiu społecznym w języku polskim.

Polska Szkoła Sobotnia działa w Kirkcaldy, w budynku SPK. Uczniami szkoły mogą być dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Wszyscy uczniowie przydzielani są do czterech zespołów klasowych zgodnie z wiekiem.

Lokalizacja Szkoły:
Bennochy House
Forth Park Drive
Kirkcaldy, KY2 5TA

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem w okolicach szkoły. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, prosimy wjeżdzać na szkolny parking, żeby wypuścić lub wpuścić dzieci do samochodu, lub doprowadzać je osobiście na teren szkoły z dalszych miejsc parkowania. Wypuszczając dzieci z samochodów bezpośrednio na ulicę lub czekając na nie w zaparkowanym na ulicy samochodzie narażamy dzieci na duże niebezpieczeństwo.