Regulamin użytkowania strony internetowej
www.polskaszkolakirkcaldy.org | www.polskaszkolakirkcaldy.co.uk

 1. Strona internetowa www.polskaszkolakirkcaldy.org została stworzona przez firmę "Tommedia"
 2. Polska Szkoła w Kirkcaldy pod adresem Bennochy House, Forth Park Drive, Kirkcaldy, KY2 5TA otrzymała stronę internetową w formie darowizny pod warunkiem stałej współpracy między Tommedia i Polska Szkoła w Kirkcaldy.
 3. Tommedia jest jedynym opiekunem strony internetowej, jest odpowiedzialny za poprawne jej działanie i dokonywanie drobnych aktualizacji za darmo w czasie trwania współpracy.
 4. Polska Szkoła opłaca co roku utrzymanie dwóch (www.polskaszkolakirkcaldy.org i www.polskaszkolakirkcaldy.co.uk) i serwerów w ustalonej kwocie za okres 1 roku z odnowieniem - chyba że zajdą zmiany w cenniku o czym Tommedia poinformuje Polską Szkołę.
 5. Tommedia wymaga od Polskiej Szkoły umieszczania logo 'tommedia' na wszelkich materiałach reklamowych takich jak ulotki, plakaty itp. w formie drukowanej jak i elektronicznej np. na portalach emito.net, facebook.com oraz innych portalach społecznościowych i stronach internetowych, jeśli występuje sekcja "Patronat medialny".
 6. Tommedia zastrzega sobie:
  1. wprowadzania przez osoby/firmy trzecie jakichkolwiek zmian graficznych na stronie internetowej.
  2. wykorzystywania elementów graficznych użytych do powstania strony internetowej w całości lub ich fragmentów.
  3. reklamowania w obszarze całej strony internetowej w szczególności w sekcjach "Wspierają nas" i "współpracujemy z" innych firm o podobnym profilu działalności jak 'tommedia' czyli agencje lub firmy poligraficzne - drukarnie, reklamowe, multimedialne, programistyczne, hostingowe.
 7. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje zablokowaniem dostępu do strony internetowej i utratą własności.
Powrót do strony