facebook

twitter

www.polskaszkolakirkcaldy.org

Dokumentacja

Na tej stronie znajdziecie najważniejsze dokumenty przedstawiające cele i założenia szkoły, funkcje organów nią zarządzających, jak też protokoły z zebrań i wszelkie formularze niezbędne przy zapisach do naszej placówki.

 

Karta Ucznia

Statut Szkoły

Regulamin Szkoły

Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu, Rady i Kadry 24.11.2012

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu, Rady i Kadry 26.01.2013

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu, Rady i Kadry 22.11.2014

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Rodziców 10.03.2018