facebook

twitter

www.polskaszkolakirkcaldy.org

O nas

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Szkocji i Irlandii Północnej w latach 2022-2023

Kwota dotacji: 18 025,00zł w 2022r. oraz 18 025,00zł w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 464 862,26 zł

Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.


Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: „Wydarzenia edukacyjne w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie”
Kwota dotacji: 4 500,00 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 120 960,00 zł

Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów organizacji wydarzeń kulturalnych, wynajmu sal, nagród itp.


 

spkPolscy kombatanci osiedlający się w Kirkcaldy po zakończeniu II wojny światowej zakupili w 1953 roku budynek przy Bennochy House, by mieć możliwość spotykać się w polonijnym gronie. Od tego momentu Bennochy House stanowi siedzibę Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Kirkcaldy.

Koło SPK w Kirkcaldy zalicza się do jednych z największych i najprężniej działających na terenie całej Wielkiej Brytanii. Do Klubu przynależy obecnie 76 członków polskiego pochodzenia, jak też 250 członków innych narodowości. Co roku Koło SPK w Kirkcaldy organizuje uroczystości związane z obchodami świąt narodowych, liczne imprezy okolicznościowe, jak też gości u siebie cieszący się ogromną popularnością Kirkcaldy Acoustic Music Club.

 

W przeszłości tradycją klubu była także Szkółka Polonijna, która istniała w latach 90-tych. W 2011 roku kilkoro rodziców wystąpiło z inicjatywą do Prezesa Zarządu Klubu, aby powołać do życia Polską Szkołę. Od tego czasu, dzięki życzliwości Zarządu Klubu, Polska Szkoła Sobotnia im. Gen. Maczka w Kirkcaldy ma swoją siedzibę przy SPK i jest jego integralną częścią. Dzieci korzystają ze szkoły, a rodzice mogą korzystać z oferty klubu.

 

 

Zapraszamy serdecznie!